Ysgol Glan-y-Mor

VMWare Zimba web client log in
Bryngwyn School
Life at Ysgol Glan-y-Mor Life at Ysgol Glan-y-Mor Life at Ysgol Glan-y-Mor Life at Ysgol Glan-y-Mor Life at Ysgol Glan-y-Mor Life at Ysgol Glan-y-Mor Life at Ysgol Glan-y-Mor Life at Ysgol Glan-y-Mor

Consultation Letter to Parents - Pembrey School

 Newid ystod oedran Ysgol Pen-bre o 4-11 i 3-11

Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi cynhyrchu dogfen sydd yn disgrifio ei gynigion ar newid ystod oedran Ysgol Pen-bre o 4-11 i 3-11 o Fedi 2016.  Mae’r ddogfen, sef “Dogfen ymgynghoriad ynghylch y bwriad i newid ystod oedran Ysgol Pen-bre o 4-11 i 3-11” ar gael ar ffurf electroneg ar safwe Cyngor Sir Gaerfyrddin lleoli.sirgar.llyw.cymru/ymgyngoriadau/ysgolpen-bre.  Os fyddwch am gopi caled o’r ddogfen ymgynghori, cysylltwch a Ysgol Gynradd Pen-bre. 

 

Change in the age range of Ysgol Pembrey from 4-11 to 3-11

 Dear Parent / Guardian,

Carmarthenshire County Council has produced a document describing its proposals to change the age range of Pembrey Primary School from 4-11 to 3-11 from September 2016.  The document, namely “Consultation on the proposal to change the age range of Pembrey from 4-11 to 3-11” is available electronically on Carmarthenshire County Council’s website ilocal.carmarthenshire.gov.wales/consultations/pembreyschoolIf you require a hard copy of the consultation document, please contact Pembrey Primary School. 

 Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

Rob Sully,

Cyfarwyddwr Addysg a Phlant /Director of Education and Children Services